ઘરે બનાવેલા આ આયુર્વેદિક ફેસપેક ચહેરા પરની કરચલીઓ દૂર કરીને તમારા ચહેરાની ગ્લો વધારશે..

સુંદરતા વધારવા માટે આપણે ઘરેલું ઉપચારમા વિશ્વાસ કરીએ છીએ તો આ વસ્તુ લગાવવાથી ત્વચા પર ની…

તમારા ચહેરાની ગ્લો વધારવા અને વાળને ચમકીલા બનાવવા અપનાવો આ ઉપાય.

તમને એ વાતની જાણ તો હશે જ કે મધ ચહેરા પર ગ્લો લાવવામાં અને વાળને ચમકીલા…

Gujarat Live