જાણો ઉલ્કાપિંડ થી બનેલા દુનિયાના પાંચ સૌથી મોટા ક્રેટર એટલે કે મોટા ખાડા.

ઉલ્કાપીંડ ના ટકરાવાથી પૃથ્વી પર પડેલા મોટા ખાડા વિશે વૈજ્ઞાનિકે અમુક નવા રાઝ ખોલ્યા છે. ઉલ્કાપિંડ…

14 વર્ષમાં એક વખત ખીલે છે આ ફૂલ, જે તેને ખીલતા જોવે તેની દરેક ઈચ્છા થાય છે પૂર્ણ

પ્રકૃતિ થી જોડાયેલી તમામ વસ્તુઓ ખૂબ જ સુંદર હોય છે, પછી ભલે તે નદી હોય કે…

Gujarat Live