માં આશાપુરાનું મંદિરમાં રહેલા ૨૦૦ કિલોના ઘંટનું રહસ્ય – 600 વર્ષ જુના કચ્છ સ્થિત માતાના મઢનો સુંદર ઈતિહાસ

કચ્‍છના પાટનગર, ભુજથી ઉત્તર પશ્ચિમે 80 કિ.મી. દૂર આવેલા, માતાના મઢ ખાતે આવેલું આશાપુરા માનું મંદિર,…

Gujarat Live