વધારે પડતો સેનીટાઈઝર નો ઉપયોગ કરતા હોવ તો ચેતી જજો

જો તમે વધારે પડતો સેનીટાઈઝર નો ઉપયોગ કરતા હોવ તો ચેતી જજો કારણ કે તેનો વધુ પડતો ઉપયોગ શરીર ના અમુક અંગો પર ખુબા જ ખરાબ અસર કરે છે, આપણી આસપાસસફાઈ રાખવી અને આપણે પોતે સ્વચ્છ રહેવું એ સારી ટેવ છે પણ કોઇપણ વસ્તુ નો અતિ ઉપયોગ એ આપણા શરીર માટે નુકસાનકારક છે. આપણે આપણી […]

Continue Reading