એક સમયે આ ગુજરાતી માત્ર 25 પૈસામાં વેચતા હતા પાઉંભાજી અને આજે છે 58 જેટલી હોટેલનો માલિક.

દોસ્તો જ્યારે પણ આપણા ઘર પરિવારમાં પાઉંભાજી નું નામ આવે છે ત્યારે આપણા મગજમાં એક વિચાર આવે છે તે છે હોટલ “HONEST”…. અમદાવાદના લો ગાર્ડન નજીક એક સામાન્ય લાળી થી શરૂઆત કરનાર આ વ્યક્તિએ આજે અમેરિકા સહિત 55 થી વધુ હોટલો બનાવી દીધી છે. ઓનેસ્ટ પાછળ જો કોઈ વ્યક્તિનો હાથ હોય તો તે છે વિજય […]

Continue Reading