મશહૂર સિંગર Honey Singh સાથે દિલ્હીના એક કલ્બમાં 5 લોકોએ કરી મારા-મારી ફરિયાદ નોંધાઈ, જાણો શું હતો પૂરો મામલો…

સિંગર અને રે!પર હનીસિંગે 27 માર્ચ 2022ના સાઉથ દિલ્હીના એક ક્લ્બમાં થયેલ કથિત મા!રપીટ બાદ હવે ફરિયાદ નોંધાવી છે ખબરો મુજબ હનીસિંગે ચાર પાંચ લોકો સામે એકસાથે ફરિયાદ નોંધાવી છે મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ હનીસિંગ અને એમના વકીલ ઈશાન મુખરજીએ દિલ્હી પોલીસ સ્ટેશનમાં ખરાબ દુર્વ્યવહાર અને ધ!કીની ફરિયાદ નિધાવી છે ]. બતાવામાં આવી રહ્યું છેકે તેઓ […]

Continue Reading