લગ્નની કંકોત્રીમાં વરરાજાએ છપાવ્યો આ ખાસ સંદેશ અને કરી રહ્યો છે કાયદાની માંગ…

ખેડૂતોના આંદોલનનું ભૂત હજુ કેટલાક લોકો પરથી ઉતર્યું નથી. દિલ્હી બોર્ડર પર ખેડૂતોનું આંદોલન સમાપ્ત થઈ ગયું છે પરંતુ કેટલાક લોકો પર તેની ખુમારી એટલી ચડી ગઈ છે કે તેમના અંગત જીવનમાં પણ આ દેખાઈ રહ્યું છે. હરિયાણાનો એક વ્યક્તિ પણ આવો જ છે. જ્યારે તેમના લગ્ન નક્કી થયા ત્યારે તેમણે ખેડૂત આંદોલનને પણ આમાં […]

Continue Reading