50 પૈસા અને 1 રૂપિયાના સિક્કાની થેલી ભરીને રાજકોટ કોર્પોરેશનમાં વેરો ભરવા આવ્યો એક ભાઈ, સિક્કા ગણવામાં કર્મચારીઓનો છૂટી ગયો પરસેવો

News

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કચેરીમાં આજે એક વિચિત્ર ઘટના સામે આવી છે. એક બ્રાહ્મણ ટેક્સ કલેક્ટર પાસે 50 પૈસાના સિક્કા લઈને ટેક્સ ભરવા આવ્યો. જોકે સિક્કાઓની ટોપલી જોઈને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓની આંખો ખુલ્લી રહી ગઈ હતી.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા લોકો પ્રોપર્ટી ટેક્સ ડિજીટલ રીતે ભરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પ્રોપર્ટી ધારકો કે જેઓ તેમનો પ્રોપર્ટી ટેક્સ ડિજિટલ રીતે ફાઇલ કરે છે તેમને પણ વળતર આપવામાં આવે છે. કરદાતા હેમેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ આજે મિલકત વેરો ભરવા માટે સિક્કાની ટોપલી લઈને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કચેરીના સિવિક સેન્ટર ખાતે પહોંચ્યા હતા. 50 પૈસા અને 1 રૂપિયાના સિક્કા હોવાથી પહેલા તો કર્મચારીએ ટેક્સ વસૂલવાની ના પાડી. જો કે, બેંકમાંથી 50 પૈસા સ્વીકારવા માટે ટેક્સ બ્રાન્ચ ઓફિસરની પરવાનગી લીધા બાદ મિલકત વેરો ભરવાની ની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

હેમેન્દ્રભાઈ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે તેઓ બ્રાહ્મણ તરીકે કામ કરે છે જેથી તેઓ રૂ. 1800 વેરો ભરવા આવ્યા હતા. તેમાં 1200 રૂપિયાના સિક્કા હતા. જ્યારે 600 રૂપિયાની ચલણી નોટ હતી. જોકે, કર્મચારીઓએ 50 પૈસાના સિક્કા સ્વીકારવાનો ઈન્કાર કરી દીધો હતો. 50 પૈસાના સિક્કા ચલણમાં હોવાની દલીલ કર્યા બાદ આખરે તેમનો ટેક્સ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકોટ શહેરમાં રૂ. 10 ના સિક્કા કોઈપણ વેપારી અથવા ઓફિસમાં સ્વીકારવામાં આવતા નથી. ત્યારબાદ હેમેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ 50 પૈસાના સિક્કાની ટોપલી લઈને મિલકત વેરો ભરવા આવ્યા ત્યારે ટેક્સ બ્રાન્ચના અધિકારીઓ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. અંતે, કોર્પોરેશને ખાતરી આપી કે બેંક આ 50 પૈસાના સિક્કા સ્વીકારશે ત્યારે હેમેન્દ્રભાઈનો મિલકત વેરો સ્વીકારવામાં આવ્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *