આ બે બ્લડ ગ્રુપ વાળાના સૌથી વધારે આવે છે હાર્ટ એટેકના કેસ, તમે આજથી જ થઇ જાઓ સાવધાન…

Health

આજે હાર્ટ એટેક, હાર્ટ ફેઇલર અને સ્ટ્રોક જેવી સમસ્યાઓ ખૂબ સામાન્ય બની ગઈ છે. પ્રદૂષણ, ખોટો આહાર, આળસ અને આધુનિક જીવનશૈલીને કારણે હાર્ટ એટેકના કેસોમાં તેજી જોવા મળી છે. આને કારણે, દરરોજ કેટલાક મૃત્યુ થાય છે. આ દરમિયાન, એક સંશોધનથી હાર્ટ એટેક સંબંધિત એક નવો મુદ્દો બહાર આવ્યો છે. આ અધ્યયનમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે, કેટલાક રક્ત ગ્રુપના લોકોમાં હાર્ટ એટેકનું જોખમ સૌથી વધુ હોય છે, તો ચાલો જાણીએ એ કયા છે…

એ અને બી રક્ત ગ્રુપ ધરાવતા લોકોમાં સૌથી વધુ જોખમ હોય છે…

 

હાર્ટ એટેક અને બ્લડ ગ્રુપ પર કરવામાં આવેલા સંશોધનમાં સંશોધનકારોએ શોધી કાઢ્યું છે કે લોહી જૂથ ઓ ન ધરાવતા લોકોમાં હાર્ટ એટેકનું જોખમ સૌથી વધુ હોય છે. આ નવા અધ્યયનમાં, સંશોધનકારોએ શોધી કાઢ્યું છે કે કયા લોહીના જૂથો છે જેમને હાર્ટ એટેક થવાનું જોખમ સૌથી ઓછું હોય છે. આમાં, એ અને બીમાં બ્લડ ગ્રુપનું જોખમ સૌથી વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

 

ઓ બ્લડ ગ્રુપના લોકોને જોખમ ઓછું હોય છે..
હાર્ટ એટેક અને બ્લડ ગ્રુપ અંગેના આ સંશોધનમાં લગભગ ચાર લાખ લોકો સામેલ થયા હતા. તેમાં ત્રણ ગ્રુપ બ્લડ એ અને બ્લડ ગ્રુપ બી અને બ્લડ ગ્રુપ ઓના લોકોનો સમાવેશ થાય છે. આ સંશોધનમાં, એવું જાણવા મળ્યું છે કે બ્લડ ગ્રુપ એ અને બ્લડ ગ્રુપ બી ધરાવતા લોકો બ્લડ ગ્રુપ ઓ ધરાવતા લોકો કરતા હાર્ટ એટેકનો શિકાર 8 ટકા વધારે છે.

રક્ત ગ્રુપ એ અને બી વાળા લોકોએ ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ..
રિસર્ચમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે બ્લડ ગ્રુપ બી ધરાવતા લોકોમાં ઓ બ્લડ ગ્રુપવાળા લોકો કરતા હાર્ટ એટેકનું જોખમ 15 ટકા વધારે છે. આ બ્લડ ગ્રુપ ધરાવતા લોકો ઓ બ્લડ ગ્રુપવાળા લોકો કરતા હાર્ટ ફેલ્યરનું પ્રમાણ 11 ટકા વધારે છે.

આને કારણે, એ અને બી બ્લડ ગ્રુપ વાળા લોકોને વધુ જોખમ રહે છે…
હવે તમે આશ્ચર્ય પામી શકો છો કે ઓ બ્લડ ગ્રુપના લોકો કરતાં એ અને બી બ્લડ ગ્રુપમાં હાર્ટ એટેક અને હાર્ટ ફેલ થવાનું જોખમ શા માટે વધારે છે. આનું કારણ એ છે કે એ અને બી બ્લડ ગ્રુપમાં લોહીના ગંઠાઈ જવાના ઓ બ્લડ ગ્રુપ તુલનામાં 44 ટકાથી વધુ સંભાવના છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિમાં લોહી ગંઠાઈ જાય છે, તો તેના હાર્ટ એટેકની સંભાવના પણ વધી જાય છે. હકીકતમાં, જ્યારે લોહી સામાન્ય કરતા વધારે ગંઠાઈ ગયું હોય છે, ત્યારે તે હૃદયની ધમનીઓને ઘણી વખત અવરોધિત કરે છે. તેનાથી હાર્ટ એટેકની સંભાવના વધી જાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *