આવી વધેલી વસ્તુઓ ફ્રીઝમાં રાખવાની ટેવ હોય તો ચેતી જજો…

Life Style

ફ્રિજમાં રાખેલું ભોજન લાંબા સમય બાદ ખાવાથી અનેક પ્રકારની બીમારીઓ થઈ શકે છે. આવામાં આપણે એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ફ્રિજમાં રાખેલું ભોજન જેટલું બને તેટલું જલદી , ફરીથી ગરમ કરીને આરોગી લેવું જોઈએ. જેના કરાણે આપણા સ્વાસ્થ્યને તે કોઈ નુકસાન પહોંચાડી ન શકે.

જો ભોજનમાં દાળ વધી હોય અને તેને ખરાબ થવાથી બચવા માટે ફ્રિજમાં રાખેલી હોય તો તેનું સેવન 2 દિવસની અંદર કરી નાખો. 2 દિવસ બાદ ફ્રિજમાં રાખેલી દાળ ખાવાથી તે પેટમાં ગેસ પેદા કરે છે.

ફ્રિજમાં રાંધેલા ભાત રાખી મૂક્યા હોય તો તેનું 2 દિવસની અંદર સેવન કરી લેવું જોઈએ. ફ્રિજમાં રાખેલા ભાત ખાતા પહેલા તેને થોડીવાર માટે રૂમના તાપમાન પર રાખો. ત્યારબાદ ભાત સારી રીતે ગરમ કર્યા બાદ જ ખાઓ.

કાચા શાકભાજી અને રાંધેલો ખોરાક અલગ અલગ રાખવા.

કાપેલા ફળો જેમ કે સફરજનને કાપ્યા બાદ જલદી ખાવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આમ ન કરવાથી તેમાં ઓક્સીડાઈજેશન થવા લાગે છે અને ઉપરનું પડ કાળું પડવા લાગે છે. જો કે તેમાં કોઈ ખાસ નુકસાન નથી. આમ છતાં સફરજનને કાપ્યા બાદ 4 કલાકની અંદર ખાઈ લેવું જોઈએ. ધ્યાન આપવા જેવી વાત એ છે કે કોઈ પણ ફળને કાપ્યા બાદ 6થી 8 કલાક બાદ ક્યારેય ન ખાવું જોઈએ.

જો તમે ઘઉની રોટલી ફ્રિજમાં રાખતા હોવ તો તેને 12થી 14 કલાકની અંદર જરૂર ખાઈ લો. આમ નહીં કરો તો તેની પૌષ્ટિકતા ખતમ થઈ જશે. આ સાથે જ તમારા માટે પેટના દુ:ખાવાનું કારણ બની શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *