વહુએ બેસાડ્યો અનોખો દાખલો..105 વર્ષની સાસુની અર્થી પરનો ભાર ઉઠાવ્યો તેની પાછળનું કારણ જાણી આવી જશે આંખમાં આસું…

કહેવાય છે કે સાસુ અને વહુ ક્યારેય સાથે નથી રહી શકતા. તેમની વચ્ચે અવારનવાર મતભેદ થાય છે. મોટાભાગની પુત્રવધૂઓ સાસુની સેવા કરતાં શરમાતી હોય છે. પરંતુ કેટલીક પુત્રવધૂઓ પણ આમાં અપવાદ રૂપે જોવા મળે છે. હવે હરિયાણાના સોનેપતના થી એક લાગણીશીલ કિસ્સો સામે આવી રહ્યું છે. અહીં ચાર પુત્રવધૂઓએ તેમની સાસુનો અર્થી પરનો ભાર ઉઠાવ્યો […]

Continue Reading