જીવતો જાગતો ‘કુંભકર્ણ’ છે આ વ્યક્તિ, વર્ષમાં 300 દિવસ ઊંઘે છે, જાણો એની પાછળ નું રહસ્ય

આપણે બધા જાણીએ છીએ કે વિશ્વના દરેક વ્યક્તિ માટે ઉંઘ જરૂરી છે. કારણ કે જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ યોગ્ય રીતે સુતો નથી, ત્યાં સુધી તે પોતાને તાજગી અનુભવી શકતો નથી. તેથી જ એવું કહેવામાં આવે છે કે શાંતિપૂર્ણ સુવા થી મોટું કોઈ સુખ નથી. બ્રિટન સાથે બદલો લેવા જમશેદજી ટાટાએ કર્યું હતું હોટેલ તાજ નું […]

Continue Reading