ગુસ્સે થયા મણિધર બાપુ, કારણ જાણી ને તમને પણ આવશે ગુસ્સો, માં મોગલ ને માનતા હોય તો જાણો આખી વાત

મણિધર બાપુના કહેવા મુજબ જો ભક્તો સાચા દિલથી માતાજીનું નામ લે તો માતા તેમના જીવનની તમામ મુશ્કેલીઓ દૂર કરે છે. ભક્તો પર માતાની કૃપા હંમેશા બની રહે છે, એટલે કે માતાએ ઘણા ભક્તોને કાગળો આપ્યા છે. બાપુએ મોગલ માતાને પ્રસન્ન કરવાની સરળ રીત જણાવી છે. મણિધર બાપુએ કહ્યું કે જો તમારે માતાજી મોગલને પ્રસન્ન કરવા […]

Continue Reading