કોઠાસૂઝથી આ ખેડૂતે આંબા વચ્ચે દેશી લીમડો કેમ ઉગાડ્યો, કારણ જાણી તમે પણ ચોકી જશો

ગીર પંથકમાં કેસર કેરીની ખેતી વધુ થાય છે. અહીંની કેરી દેશભરમાં પ્રખ્યાત છે. ગીર વિસ્તારના હડમતિયા ગામના ખેડૂતે કેરીમાં સુકરા નામનો રોગ પોતાના કોઠાના સોજામાંથી દૂર કર્યો છે.ખેડૂતની આંબા વાડીમાં બાંડી ( સુકારો ) ના રોગ જોવા મળી રહ્યો છે. જમીનમાં ભેજના કારણે આંબાના વૃક્ષો સુકાઈ જવાની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. પરંતુ તેણે […]

Continue Reading