ગુસ્સે થયેલા પાઇલોટે પ્લેન ને ઉતારવાની ઘસીને પાડી દીધી ના, જાણો પાઇલોટ ને કેમ કરવું પડ્યું આવું…

એક પેસેન્જનર ફ્લાઈટમાં સીટબેલ્ટને લઈને ભારે બબાલ જોવા મળી. ફ્લાઈટને ઉડાવનારા એક પાઈલટે કેટલાક લોકો દ્વારા સીટબેલ્ટ પહેરવાનો ઈન્કાર કરવામાં આવતા લેન્ડિંગ રદ કરવા માટે મજબૂર થવું પડ્યું અને ફ્લાઈટમાં અરાજકતા સર્જાઈ ગઈ. 81 વર્ષના ભાઈથી કેન્સર પીડિત બહેનનું દુઃખ ના જોઈ શકતા શરૂ કરી સંસ્થા, આજે એ સંસ્થા કેન્સરગ્રસ્ત લોકો ને ફ્રી માં સારવાર […]

Continue Reading