વાંચો લોકશાહીની સુંદરતા…જ્યારે વગર હાથે વોટ નાખ્યો તો થયું કંઈક આવું…

આગળની લોકસભા ચૂંટણીમાં બધાએ ઉત્સાહપૂર્વક પોતાનો મત આપ્યો હતો. એ જોઈને સારું લાગે છે કે આજના યુવાનો મતદાનમાં રસ દાખવી રહ્યા છે અને રાજકારણીઓ ચૂંટણી પહેલા વોટ માંગે છે અને લોકો પોતાના મનપસંદ ઉમેદવાર માટે વોટિંગ પણ કરે છે. ગુજરાતીમાં આજનો લેખ ચૂંટણીમાં થયેલા એક રસપ્રદ બનાવ વિશે છે, જ્યારે એક છોકરી પોતાનો મત આપવા […]

Continue Reading