જાણો સૂર્યપ્રકાશ લેવાથી શિયાળામાં થતા ફાયદાઓ, સૂર્યપ્રકાશથી અનેક રોગો દૂર રહે છે.

શિયાળાની ઋતુમાં ગરમ ​​સૂર્યપ્રકાશ(તડકો) દરેકને ગમતો હોય છે. પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે આજના સમયમાં વ્યસ્તતાને કારણે બહુ ઓછા લોકો મુક્તપણે બેસીને સૂર્યસ્નાન કરી શકે છે. પરંતુ સૂર્યસ્નાન કરવાના શ્રેષ્ઠ ફાયદાઓ જાણવાથી તમારો વિચાર બદલાઈ શકે છે. સાંધાના દુખાવા અને જકડાઈ જવાની સમસ્યા સામાન્ય રીતે ઠંડા હવામાનમાં વધી જાય છે. સૂર્યસ્નાન કરવાથી આ સમસ્યાઓથી […]

Continue Reading