સગા સબંધી વચ્ચે લગ્ન મંડપમાં દુલ્હા દુલ્હન થઇ ગયા રોમેન્ટિક, કરી નાખ્યું કંઈક એવું કે …

જેમ જેમ સમય ફરી રહ્યો છે, તેમ તેમ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પરંપરામાં પણ લોકો બદલાવ લાવવા લાગ્યા છે. જેમ કે, લગ્નમાં પહેલા દુલ્હા-દુલ્હન સાત ફેરા ફરતા હતા પરંતુ હવે ચાર ફેરા જ ફરે છે. આવી તો અનેક પરંપરાઓ છે જે સમય પસાર થતા થતા બદલાવા લાગી છે. હવે તો ભારતીય લોકો વિદેશી સંસ્કૃતિ અનુસરવા લાગ્યા […]

Continue Reading