મધ્ય પ્રદેશના ચાર મજૂરોનું ચમક્યું નસીબ, ખાણમાંથી મળ્યા લાખો રૂપિયાના હીરા

મધ્યપ્રદેશના પન્ના જિલ્લાનો રત્નગર્ભા ધરાહમણાં એવા લોકો માટે દયાળુ છે જેઓ હાલમાં આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. ગુરુવારે પન્નામાં ચાર લોકોનું ભાગ્ય ચમકી ગયું અને તેઓ આંખના પલકારામાં કરોડપતિ બની ગયા. પન્ના જિલ્લાના છીછરા ખાણ વિસ્તારોમાં મેળા જેવો નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. હજારો લોકો પોતાનું નસીબ અજમાવવા માટે માઈન બેલ્ટ બનાવીને હીરાની શોધમાં […]

Continue Reading