ડોક્ટરે કહ્યું તમારું બાળક ક્યારેય બોલી જ નહીં શકે , પરંતુ માં મોગલની દયાથી એક જ મહિનામા બાળક બોલતું થઈ ગયું ..

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે જો દેવી-દેવતાઓને દિલથી પૂછવામાં આવે તો તેઓ પોતાના ભક્તોના બધા જ દુઃખોને દૂર કરે છે અને સારા એવા આશીર્વાદ પણ આપે છે ત્યારે માં મોગલ કે જે અપરંપાર છે અને તેના દર્શન માત્રથી લોકોના દુઃખ દૂર થાય છે અને સમસ્યા પણ દૂર થાય છે. ત્યારે આ માં મોગલ ઘણીવાર તેના […]

Continue Reading