આ સ્કૂલ 10 હજાર યુવાનોને બનાવશે સોફ્ટવેર ડેવલોપર, નોકરી મળ્યા પછી ચુકવવાનો રહેશે શિક્ષણ નો ખર્ચ

ન્યૂટન સ્કૂલ એ સિદ્ધાર્થ મહેશ્વરી અને નિશાંત ચંદા દ્વારા સ્થાપિત નવી યુનિવર્સિટી છે, જેમણે 2019 માં IIT રૂરકીમાંથી સ્નાતક થયા હતા. બંનેને તાજેતરમાં ફોર્બ્સ ઇન્ડિયા 30 અંડર 30 અને ફોર્બ્સ એશિયા 30 અંડર 30 દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી છે. ગોવા સરકારે નીઓ-યુનિવર્સિટી ન્યૂટન સ્કૂલ, બેંગ્લોર સાથે જોડાણમાં વ્યૂહાત્મક ડિજિટલ ગોવા શિષ્યવૃત્તિ કાર્યક્રમની જાહેરાત કરી છે. […]

Continue Reading