બાળપણ માં પિતાએ કહેલી વાતથી બદલાઈ ગઈ દીકરીની આખી જિંદગી, દીકરી એ IPS બનીને પિતાનું સપનું કર્યું સાકાર

આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજના સમયમાં છોકરો કે છોકરી બંનેને સમાન ગણવામાં આવે છે. હાલમાં છોકરીઓ પોતાના માતા-પિતાની સાથે સાથે દેશના દરેક ક્ષેત્રમાં નામ બનાવી રહી છે. એવી ઘણી છોકરીઓ છે જે નાના ગામડાઓ, શહેરોમાંથી આવે છે પરંતુ તેમની મહેનત અને સમર્પણથી તેઓ કંઈક એવું કરે છે કે દરેક તેમને સલામ કરે છે. આજે […]

Continue Reading