યુનિક ડિજિટલ હેલ્થ આઈડી કાર્ડ બનાવીને સરકાર તરફથી મળતા જબરદસ્ત લાભ લઇ શકો છો, જાણો કઈ રીતે બનાવવું અને શુ છે લાભ..

Health

હવે તમારું હેલ્થ કાર્ડ પણ આધાર કાર્ડની જેમ જ આપવામાં આવશે. ડિજિટલ હેલ્થ મિશન હેઠળ સરકાર દરેક વ્યક્તિ માટે યુનિક હેલ્થ કાર્ડ બનાવી રહી છે. આ સંપૂર્ણ રીતે ડિજિટલ કાર્ડ હશે જે બિલકુલ આધાર કાર્ડ જેવું જ હશે. આધાર કાર્ડની જેમ તેમાં તમને એક નંબર મળશે, જે સ્વાસ્થ્યના ક્ષેત્રમાં વ્યક્તિની ઓળખ કરશે. આ સાથે, ડૉક્ટર તમારા સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય રેકોર્ડને જાણશે.

આ યુનિક કાર્ડ પરથી જાણી શકાશે કે કઈ હોસ્પિટલમાં અને ક્યાં રોગની સારવાર કરવામાં આવી છે. તેમજ આ યુનિક હેલ્થ કાર્ડમાં વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત દરેક માહિતી રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. જેના કારણે દર્દીએ દરેક જગ્યાએ ફાઇલ પોતાની સાથે લઇ જવાની જરૂર પડશે નહીં. ડૉક્ટર કે હોસ્પિટલ દર્દીનું યુનિક હેલ્થ આઈડી જોઈને તેની સ્થિતિ જાણી શકશે અને ત્યાર બાદ તેના આધારે આગળની સારવાર શરૂ કરી શકશે. આ કાર્ડ દ્વારા વ્યક્તિને સરકારી યોજનાઓ વિશે પણ જાણકારી મળશે. દર્દીને આયુષ્માન ભારત હેઠળ સારવારની સુવિધાઓનો લાભ મળે છે કે નહીં તે આ અનોખા કાર્ડ દ્વારા જાણી શકાશે.

યુનિક હેલ્થ કાર્ડથી શું થશે

 • આધાર કાર્ડની જેમ યુનિક હેલ્થ આઈડી હેઠળ સરકાર દરેક વ્યક્તિનો સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ડેટાબેઝ તૈયાર કરશે.
 • આ ID સાથે, તમામ વિગતો તે વ્યક્તિના મેડિકલ રેકોર્ડમાં રાખવામાં આવશે.
 • આ આઈડીની મદદથી વ્યક્તિનો સંપૂર્ણ મેડિકલ રેકોર્ડ જોઈ શકાશે.
 • જો તે વ્યક્તિ ડૉક્ટર પાસે જાય છે, તો તે તેનું હેલ્થ આઈડી બતાવશે.
 • તે જાણવામાં આવશે કે આ પહેલા કઈ સારવાર કરવામાં આવી હતી, કયા ડોકટરોની સલાહ લેવામાં આવી હતી અને કઈ દવાઓ અગાઉ આપવામાં આવી હતી.
 • આ સુવિધા દ્વારા સરકાર લોકોને સારવાર માટે પણ મદદ કરી શકશે.

આ બાબત હેલ્થ આઈડીમાં નોંધવામાં આવશે

 • વ્યક્તિનું આઈડી બનાવવામાં આવશે, તેની પાસેથી મોબાઈલ નંબર અને આધાર નંબર લેવામાં આવશે.
 • આ બે રેકોર્ડની મદદથી યુનિક હેલ્થ કાર્ડ બનાવવામાં આવશે.
 • આ માટે સરકાર એક હેલ્થ ઓથોરિટી બનાવશે, જે વ્યક્તિગત ડેટા એકત્રિત કરશે.
 • હેલ્થ ઓથોરિટી દ્વારા જે વ્યક્તિનું હેલ્થ આઈડી બનાવવાનું છે તેના હેલ્થ રેકોર્ડ્સ એકત્ર કરવા માટે પરવાનગી આપવામાં આવશે.
  તેના આધારે આગળની કામગીરી કરવામાં આવશે.
 • પબ્લિક હોસ્પિટલ, કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર, હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર અથવા આવા હેલ્થકેર પ્રોવાઈડર કે જે નેશનલ હેલ્થ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રજિસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા હોય તે વ્યક્તિનું હેલ્થ આઈડી જનરેટ કરી શકે છે.

તમે https://healthid.ndhm.gov.in/register પર તમારા પોતાના રેકોર્ડની નોંધણી કરીને તમારું હેલ્થ આઈડી પણ બનાવી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.