એક કથા અને ૨૧ પાળીયા…

Story

ઝાલાવાડનું હળવદ બ્રાહ્મણ અને પાળીયા થી જાણીતું છે . આ હળવદની દક્ષિણ દિશાએ થોડે દૂર પાંડાતીરથને માર્ગેથી આજથી લગભગ બસો વર્ષ પુર્વે સોનીઓની સમહુ જાન ઝાઝા થોડાં નહીં પણ એકવીશ વરરાજાઓ બ્રાહ્મણીના પાણી પીનાર કન્યાઓને વરીને આવે છે . કોડ ભર્યા એ યુગલો ને પોરસાતા જાનૈયા સુરજ મારાજ પણ રન્નાદે ની યાદ રતુંબડા થયાં . સાંજ ઢળી આ નાનીધાર વટાવી એટલે એ દેખાય શરણેશ્વર ની શેરી ઘર ને માઢ મેડિ જાનડીયુએ શરૂ કર્યું હશે અમે ઇડરીયો ગઢ જીત્યા રે …

ત્યાં ધાર પાછળ થી પચ્ચીસ ત્રીસ બુકાનીદાર બહારવટીયા આવી ચડ્યા , અને પડકારો નાખ્યો જે હોય તે કાઢી દો ’ એ ને રાતી આંખો . ને નાગી તલવારો , ધારીયા ને જામગરીના તણખા ઝરતા હતા . જોરતલાબીનો જમાનો હતો પણ ધરતી શુરવીરો ની ટેક ખાતર ખુમારી ખાતર ખુવાર થવું તે વિતેલા જમાનાની તાસીર હતી .

જાનના માણસો એ સામો પડકારો નાખ્યો વરરાજા એ તલવારો તાણી અને એ નાનકડી ધારના લાલ રંગમાં સાંજ વિલાઈ ગઈ . અગિયાર મીઢોળબંધા જુવાનો અને સાથે દસ મિત્રો બીજા લગ્ન ઉજવવા સ્વર્ગે હાલી નીકળ્યા . એમની વિરતા ને વટની નિશાની જેવાં એકવીશ પાળીયા સોનારકાની ધાર માથે આજે પણ ઉભાં છે . ધારનું નામ પડયું સોનરકાની ધાર …

એક કથા ને એકવીશ પાળીયા સોનારકાની ધાર બાજુમાં સ્વર્ગને ઝીલતી નાની તલાવડી કુવો ને બાવળની આછી કાંટય વિતેલાં ભુતકાળ ને યાદ કરી ઝુરે છે ને પેલી કોડીલી કન્યાઓ આ તલાવડી ના નીરમાં માછલી ના રૂપ લઈ દર ચોમાસે અવતરે છે ને ઉનાળે ભરખાય જાય છે .

સોની જ્ઞાતિ નું આ પુનિત પાવન સ્થળ સુવિખ્યાત છે . અહીંયા સતીઓના સતીત્વની , ત્યાગીઓના ત્યાગની , શુરાઓના સ્મરોણોની અમર કથાઓ ગુથાયેલી છે . જાગૃત સ્થળો દેરીબદ્ધ થયાં છે . કયાંક પાળીયાઓ સિંધુરીયા થયાં છે , કોઈ સિંધુરીયા થવાની રાહ જોતા તળાવ પાળે ભુમીતળે રહી ગયેલા છે . 

ધન્ય ધરા અમ દેશની જ્યાં રતન પાકતા આવાં ..

વિકી ચોહાન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *